Caution: The EyeLife System has not been cleared for sale or use in the United States or received CE marking for sale or use in Europe

OM OSS

EyeLife har siden 2013 jobbet med å utvikle et helt nytt trådløst ultralyd konsept; et konsept som gir alle innenfor medisinsk bransje tilgang til å ta i bruk ultralydprodukter i deres daglige virke. I tillegg til å besitte intern internasjonal fagkompetanse har EyeLife alliert seg med de fremste tekniske og medisinske fageksperter på verdensbasis. Som ”et team” skal vi kommersialisere de første produkter i 2017.

EyeLife har lokaliteter i Norge, Finland og USA. Det er et strategisk og bevisst valg å være representert med produksjonsenheter i Europa og USA som representerer de største markedene for EyeLife. Enheten i Oulu har ansvaret for utvikling av applikasjoner (apper) og software, mens enhetene i Norge og USA er ansvarlige for utvikling av hardware, produksjon og distribusjon.

Konseptets høye bildekvalitet, lave pris og brukervennlige grensesnitt gjør diagnostisering presis og setter brukeren raskt i lønnsom og operativ modus uten lang opplæring i bruk av apparatet. Konseptet er app baserte, er trådløst som gir fleksibilitet og har en skalerbar teknologiplattform som gir muligheter innen andre industrier som veterinær, olje & gass og mekanisk industri.

 

Eyelife - Products

VISJON

 EyeLifes visjon er å gjøre ultralyd med høy bilde kvalitet tilgjengelig for medisinsk personell for diagnostisering og prosedyrer.

FIRMA

BEDRIFT

EyeLife har etablert et erfarent lederteam med personer fra både oppstart- og Fortune 500 medisinske selskaper. Ledergruppen til EyeLife er satt sammen av personer med internasjonal managementerfaring, markedserfaring, senior teknologieksperter, solid produkt- og kvalitetsledelse samt forretningsutvikling innenfor medisinsk bransje.

 

STYREMEDLEMMER / RÅDGIVERE

Eyelife har knyttet til seg et kompetent og internasjonalt styre bestående av senior konsulenter med flere ti års erfaring med produktutvikling og marketing i medisinsk bransje. Selskapet har også etablert et Medisinsk fagråd med leger fra USA, Storbritannia, Danmark og Norge samt et Teknisk fagråd med de fremste norske ultralydeksperter.

 

INVESTORER

EyeLife har til nå sikret 97 mill NOK i kapital. Det har muliggjort utviklingen av et kommersielt prototype system. Selskapet har nylig lukket en rettet emisjon for å ferdigstille kommersiell produktutvikling, søke om produktgodkjenning i USA og Europa samt iverksette kommersiel strategi. 

 

STRATEGI

Viktige egenskaper ved pasientnær ultralyd er bilde, som inkluderer bilde kvaliteten, mobilitet, brukervennlighet og kost. Det finnes mange aktører på dagens marked for diagnostisk ultralyd, men EyeLife kombinerer bruken av digitale plattformer med  avansert patenterte ultralyd teknologier. Vi mener vi kan tilby et ultralydsystem med høy kvalitet, super mobilt og svært brukervennlig til en svært lav pris. Kombinasjonen av disse egenskapene vil tiltrekke seg både nye og eksisterende brukergrupper.

 

HISTORIE

Desember 2012 -Juni 2013: Due diligence utført på trådløst ultralyd konsept
Juli 2012:  Første kapital tilført selskapet
August 2013: Trygve Burchardt tiltrådte rollen som CTO
September 2013: Patentrettigheter sikres
Mars 2014: Ytterligere kapital sikret
April 2014: Rune Nystad tiltrådte som CEO
August 2014: Brian Scovil (tidligere toppleder i Boston Scientific) inntok rollen som styreformann
Oktober 2014: EyeLife Inc. etablert i Florida, USA
Januar 2015: EyeLife Oy etablert i Oulu, Finland, med software utvikling som hovedansvar
Februar 2015: Første trådløse prototype stod klar med ultralydbilde på ”tablet”
Juni 2015: Generasjon 2 prototype med tilhørende software ferdigstilt
August 2015: Ytterligere patentutvidelse
September 2015: Generasjon 3 prototype ferdigstilt 
November 2015: Generasjon 4 prototype ferdigstilles
Juli 2016: Jens U. Quistgaard knyttes til EyeLifes styre og produktutviklingsgruppen i Seattle etableres

 

«Vi har god erfaring med bruk av LEAN produktutviklingsprosess for å sikre kostnads og tids
kontroll og vil derfor implementere dette gjennom hele vår organisasjon»

TEKNOLOGI

BAKGRUNN

Ultralyd er i dag anvendt bredt innenfor medisinsk industri til å visualisere anatomi. Noen eksempler er blodstrømmer, indikere tette eller tetting av blodårer, forsterundersøkelser, sener og nerver, mykt- og hardt vev, muskler, ledd og indre organer. Markedet for ultralydapparater er i sterk vekst. Ultralyd som diagnostisk metode får stadig større aksept innen en rekke nye medisinske områder. Det er først de siste årene ultralyd er tatt inn som del av opplæringen av medisink personell. 

Hvorfor er det behov for ny teknologi? 

Utstyr som benyttes i medisinsk sektor i dag er relativt kostbart og dagens produsenter når derfor ikke alle brukergrupper som ønsker å ta ultralyd i bruk som diagnostisk verktøy. Det er derfor et sterkt behov for et nytt konsept ultralydteknologi som med forbedret bildekvalitet og lav pris tilgjengeliggjør ultralyd til disse nye brukergruppene.

Eyelife teknologien

 • Patentbeskyttet teknologi
 • Egenutviklet, men standardisert software
 • App basert brukergrensesnitt kompatibelt med Android og iOS
 • WiFi kommuniksjon mellom probe og display enhet
 • Integrerbar og redusert pris
 • Ultralyd på tablet og smarttelefon
 • Ladbart batteri
 • Pattentert teknologi gir høy kvalitet til lav pris
Eyelife - Products

Eksempler på fordeler med Eyelifes teknologi:

 • Høy bildekvalitet
 • Super mobilt
 • Svært brukervennlig
 • Lav pris

PRODUKT

EyeLifes produkter er designet og utviklet i samarbeid med medisinsk personell. Et team bestående av 10 fagpersoner fra USA og Europa har bidratt med input for optimalisering av produktdesign og funksjonalitet. I samarbeid med designere skal produktene ferdigstilles for lansering i starten av 2017. EyeLife planlegger å tilby en produktserie for ulike applikasjoner med tilhørende software app. 

Eyelife - Products

UTVIKLING

Eyelife - Research

EyeLife har bygget opp et erfarent produktutviklngsteam med stor bredde i erfaringsbakrunn og kompetanse. Vi har også knyttet til oss en rekke partnere som gir god utnyttelse av interne og eksterne resusser. Vi søker kontinuerlig å benytte innovative løsninger som resulterer i redusert produksjonskost, forbedret produktkvalitet og økt fleksibilitet for brukerne. For å optimalisere kvaliteten i vår design samarbeider vi med ledende utviklere og produsenter av elektronisk-, mekanisk- og digitalt utstyr. Alle våre samarbeidspartnere er ISO- sertifiserte. Eyelifes prototyper er utviklet i samarbeid med medisinske fageksperter. Samarbeidet påser at våre produkter er utviklet I tråd med brukernes fremtidige behov.

FORSKNING

Ultralydteknologi har gjort betydelige fremskritt i løpet av de siste 35 årene. Dette innebærer bedre bildekvalitet og et konstant ekspanderende bruksområdet. Teknologien har blitt mer og mer kompleks, noe som øker både kostnaden og datakapasiteten for å prosessere data til bilde. Det meste av det eksisterende utstyret er ikke særlig bærbare til tross for at man prøver å minimalisere ultralydenhetene. Utstyr er enn så lenge fortsatt relativt kostbart. EyeLife har utviklet teknologi som muliggjør høy bildekvalitet på trådløse ultralyd enheter til en lav pris. Nøkkelen til høy ytelse ligger i det utviklede, akustisk-optiske systemet. Den nåværende versjonen av systemet vårt er en liten bærbar enhet som overfører ultralyd-data trådløst til telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

 

MARKED

VERDILØFTE
PRIMÆR KUNDER
BAKGRUNN

EyeLife sitt verdiløfte er:

 • God bildekvalitet for presis og nøyaktig diagnostisering

 • Lav pris som gjør ultralyd tilgjengelig for eksisterende og nye brukergrupper

 • Brukervennlig app-basert teknologi for kort opplæring og gode integrasjonsmuligheter

 • Trådløs probe som tilkobles mobile enheter med WIFI 

KARRIERE

If you want to work at EyeLife AS please contact Mr. Rune Nystad at rn@eyelife.no.

KONTAKT OSS

For more information contact either

Rune Nystad, CEO - CTO (+4791624683), rn@eyelife.no

Joe Bjorklund, VP Sales USA (+12623899164), joe.bjorklund@eyelife.no

Michelle Opshaug, Business Development (+4795217988), michelle.opshaug@eyelife.no

Tuomo Liedes, Chief Software Engineer (+358407383105), tuomo.liedes@eyelife.fi

Eyelife - Contact