Caution: The EyeLife System has not been approved for sale or use in the United States or Europe.

OM OSS

EyeLife har siden 2013 jobbet med å utvikle et helt nytt trådløst ultralyd konsept; et konsept som gir alle innenfor medisinsk bransje tilgang til å ta i bruk ultralydprodukter i deres daglige virke. I tillegg til å besitte intern internasjonal fagkompetanse har EyeLife alliert seg med de fremste tekniske og medisinske fageksperter på verdensbasis. Som ”et team” skal vi kommersialisere de første produkter i 2017.

EyeLife har lokaliteter i Norge, Finland og USA. Det er et strategisk og bevisst valg å være representert med produksjonsenheter i Europa og USA som representerer de største markedene for EyeLife. Enheten i Oulu har ansvaret for utvikling av applikasjoner (apper) og software, mens enhetene i Norge og USA er ansvarlige for utvikling av hardware, produksjon og distribusjon.

Konseptets høye bildekvalitet, lave pris og brukervennlige grensesnitt gjør diagnostisering presis og setter brukeren raskt i lønnsom og operativ modus uten lang opplæring i bruk av apparatet. Konseptet er app baserte, er trådløst som gir fleksibilitet og har en skalerbar teknologiplattform som gir muligheter innen andre industrier som veterinær, olje & gass og mekanisk industri.

Kundegruppene EyeLife retter seg mot er Anestesileger, Fysioterapeuter, Manuellterapeuter, Allmennleger, Akuttmedisin, Gynekologer, Sykepleiere og Studenter

Eyelife - Products

VISJON

 EyeLifes visjon er å gjøre ultralyd med høy bilde kvalitet tilgjengelig for medisinsk personell for diagnostisering og prosedyrer.

FIRMA

BEDRIFT

EyeLife har etablert et erfarent lederteam med personer fra både oppstart- og Fortune 500 medisinske selskaper. Ledergruppen til EyeLife er satt sammen av personer med internasjonal managementerfaring, markedserfaring, senior teknologieksperter, solid produkt- og kvalitetsledelse samt forretningsutvikling innenfor medisinsk bransje.

 

STYREMEDLEMMER / RÅDGIVERE

Eyelife har knyttet til seg et kompetent og internasjonalt styre bestående av senior konsulenter med flere ti års erfaring med produktutvikling og marketing i medisinsk bransje. Selskapet har også etablert et Medisinsk fagråd med leger og fysioterapeuter fra USA, Storbritannia, Danmark og Norge samt et Teknisk fagråd med de fremste norske ultralydeksperter.

 

INVESTORER

EyeLife har til nå sikret 50 mill NOK i kapital. Det har muliggjort utviklingen av et kommersielt prototype system. Selskapet har nylig lukket en rettet emisjon for å ferdigstille kommersiell produktutvikling, søke om produktgodkjenning i USA og Europa samt iverksette kommersiel strategi. 

 

STRATEGI

Viktige egenskaper ved pasientnær ultralyd er bilde, som inkluderer bilde kvaliteten, mobilitet, brukervennlighet og kost. Det finnes mange aktører på dagens marked for diagnostisk ultralyd, men EyeLife kombinerer bruken av digitale plattformer med  avansert patenterte ultralyd teknologier. Vi mener vi kan tilby et ultralydsystem med høy kvalitet, super mobilt og svært brukervennlig til en svært lav pris. Kombinasjonen av disse egenskapene vil tiltrekke seg både nye og eksisterende brukergrupper.

 

HISTORIE

Desember 2012 -Juni 2013: Due diligence utført på trådløst ultralyd konsept
Juli 2012:  Første kapital tilført selskapet
August 2013: Trygve Burchardt tiltrådte rollen som CTO
September 2013: Patentrettigheter sikres
Mars 2014: Ytterligere kapital sikret
April 2014: Rune Nystad tiltrådte som CEO
August 2014: Brian Scovil (tidligere toppleder i Boston Scientific) inntok rollen som styreformann
Oktober 2014: EyeLife Inc. etablert i Florida, USA
Januar 2015: EyeLife Oy etablert i Oulu, Finland, med software utvikling som hovedansvar
Februar 2015: Første trådløse prototype stod klar med ultralydbilde på ”tablet”
Juni 2015: Generasjon 2 prototype med tilhørende software ferdigstilt
August 2015: Ytterligere patentutvidelse
September 2015: Generasjon 3 prototype ferdigstilt - Intensjonsavtale signert med første distributør
November 2015: Generasjon 4 prototype ferdigstilles
Juli 2016: Jens U. Quistgaard knyttes til EyeLifes styre og produktutviklingsgruppen i Seattle etableres

 

«Vi har god erfaring med bruk av LEAN produktutviklingsprosess for å sikre kostnads og tids
kontroll og vil derfor implementere dette gjennom hele vår organisasjon»

TEKNOLOGI

BAKGRUNN

Ultralyd er i dag anvendt bredt innenfor medisinsk industri til å visualisere anatomi. Noen eksempler er blodstrømmer, indikere tette eller tetting av blodårer, forsterundersøkelser, sener og nerver, mykt- og hardt vev, muskler, ledd og indre organer. Markedet for ultralydapparater er i sterk vekst. Ultralyd som diagnostisk metode får stadig større aksept innen en rekke nye medisinske områder. Det er først de siste årene ultralyd er tatt inn som del av opplæringen av medisink personell. 

Hvorfor er det behov for ny teknologi? 

Utstyr som benyttes i medisinsk sektor i dag er relativt kostbart og dagens produsenter når derfor ikke alle brukergrupper som ønsker å ta ultralyd i bruk som diagnostisk verktøy. Det er derfor et sterkt behov for et nytt konsept ultralydteknologi som med forbedret bildekvalitet og lav pris tilgjengeliggjør ultralyd til disse nye brukergruppene.

Eyelife teknologien

 • Patentbeskyttet teknologi
 • Egenutviklet, men standardisert software
 • App basert brukergrensesnitt kompatibelt med Android og iOS
 • WiFi kommuniksjon mellom probe og display enhet
 • Integrerbar og redusert pris
 • Ultralyd på tablet og smarttelefon
 • Ladbart batteri
 • Pattentert teknologi gir høy kvalitet til lav pris
Eyelife - Products

Eksempler på fordeler med Eyelifes teknologi:

 • Høy bildekvalitet
 • Super mobilt
 • Svært brukervennlig
 • Lav pris

PRODUKT

EyeLifes produkter er designet og utviklet i samarbeid med medisinsk personell. Et team bestående av 10 fagpersoner fra USA og Europa har bidratt med input for optimalisering av produktdesign og funksjonalitet. I samarbeid med designere skal produktene ferdigstilles for lansering i starten av 2017. EyeLife planlegger å tilby en produktserie for ulike applikasjoner med tilhørende software app. 

Eyelife - Products

UTVIKLING

Eyelife - Research

EyeLife har bygget opp et erfarent produktutviklngsteam med stor bredde i erfaringsbakrunn og kompetanse. Vi har også knyttet til oss en rekke partnere som gir god utnyttelse av interne og eksterne resusser. Vi søker kontinuerlig å benytte innovative løsninger som resulterer i redusert produksjonskost, forbedret produktkvalitet og økt fleksibilitet for brukerne. For å optimalisere kvaliteten i vår design samarbeider vi med ledende utviklere og produsenter av elektronisk-, mekanisk- og digitalt utstyr. Alle våre samarbeidspartnere er ISO- sertifiserte. Eyelifes prototyper er utviklet i samarbeid med medisinske fageksperter. Samarbeidet påser at våre produkter er utviklet I tråd med brukernes fremtidige behov.

FORSKNING

Ultralydteknologi har gjort betydelige fremskritt i løpet av de siste 35 årene. Dette innebærer bedre bildekvalitet og et konstant ekspanderende bruksområdet. Teknologien har blitt mer og mer kompleks, noe som øker både kostnaden og datakapasiteten for å prosessere data til bilde. Det meste av det eksisterende utstyret er ikke særlig bærbare til tross for at man prøver å minimalisere ultralydenhetene. Utstyr er enn så lenge fortsatt relativt kostbart. EyeLife har utviklet teknologi som muliggjør høy bildekvalitet på trådløse ultralyd enheter til en lav pris. Nøkkelen til høy ytelse ligger i det utviklede, akustisk-optiske systemet. Den nåværende versjonen av systemet vårt er en liten bærbar enhet som overfører ultralyd-data trådløst til telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

 

MARKED

VERDILØFTE
PRIMÆR KUNDER
BAKGRUNN

EyeLife sitt verdiløfte er:

 • God bildekvalitet for presis og nøyaktig diagnostisering

 • Lav pris som gjør ultralyd tilgjengelig for eksisterende og nye brukergrupper

 • Brukervennlig app-basert teknologi for kort opplæring og gode integrasjonsmuligheter

 • Trådløs probe som tilkobles mobile enheter med WIFI 

KARRIERE

If you want to work at EyeLife AS please contact Mr. Rune Nystad at rn@eyelife.no.

Ultrasound Development Engineer - Narvik office

EyeLife is an ultrasound medical company with offices in Narvik (Norway) and Florida (USA). The company plans to enter the point-of-care global ultrasound medical space in 2016 with the first product launches. Our products are innovative with improved image quality, affordable, intuitive, cordless and wireless for use in multiple medical segments.

We intend to hire personnel who desire to create and shape their own work environment and have a desire to improve and change the health care industry. You will have the opportunity to work with the newest and most exciting technologies within your field on a global scale. EyeLife is a fast moving international company and will compete globally in a $1,3 billion market with strong growth.

Description:

The candidate for the position will work with development tasks related to ultrasound signal pathways, data and system analysis, transducer technology and image optimization. The position will be working closely with cross-function R&D groups to best integrate with iOS and android platforms and imaging systems of anatomy. Other tasks may be assigned as well based on business needs. This position reports to the CTO and is located in Eyelife ´s facilities in Narvik.

 

General Position Requirements:
 • Ensure that engineering design meet business objectives, design for reliability and design for manufacturability.
 • Work in cross-functional teams with system groups for product specification and integration activities.
 • Assist with hardware and software product development and design issues, both internally and externally.
 • Contribute in activities with improving image quality by use of post-processing software.
 • Participation and execution of design control methodology in all phases of product development.
 • Assist with ultrasound pre-processing tasks.
 • Purchase and maintenance of ultrasound equipment and the buildup of ultrasound laboratory.
 • Capacity of listening and understanding in a multi-cultural environment.
 • Support new and existing products within R&D, Manufacturing, Sourcing, Finance, Sales, Service and Supplier Quality Engineering.
 • Participation in software application design work for the user interphase.
 • Work in compliance with total appreciation for Eyelife ’s Quality Management System (QMS).
 • Ability to deliver results while working on multiple projects simultaneously, balancing resources, timing and quality of outcomes.
 • Collaboration with coworkers, management and business leaders.
 • Strong interpersonal skills, tenacity and patience to perform in a fast paced environment.
 • Self-motivated/self-starter with the ability to learn quickly and operate in a remote environment.
 • Proficiency in English language.
 • Is willing to travel globally.
Preferred Candidate Qualifications:

The preferred candidate has a minimum of 5 years relevant work experience and relevant education. He/she has the ability to learn and change course according to business needs in a fast and innovative working environment.

 

 • Masters / PhD degree in electrical, mechanical, physics, biomedical or manufacturing engineering discipline.
 • A good system level understanding of ultrasound fundamentals such as:
  • Acoustic imaging technologies.
  • Sound waves and optics.
  • Transducers / arrays.
  • Beam forming techniques.
  • Echo processing.
  • Color Doppler processing.
  • Signal and image processing methods.
 • Must be able to demonstrate an understanding of FPGA, circuit board architectures and WiFi functionalities.
 • Ability to use essential test equipment including oscilloscopes and waveform generators and to design tests for the system level verification of proper hardware and software function.
 • Basic understanding of MATLAB.
 • Basic understanding of programming languages such as C and/or C++ or other programming languages.
 • Analyze and improve imaging signal path from beam former through back-end processing and image display, develop and implement signal and imaging processing algorithms.
 • Must be able to design experiments, select test equipment and design test fixtures.
 • Excellent written and verbal communication skills.
Contact:

Position application deadline: July 30, 2015.

EyeLife offers competitive salary, insurance and pension plans. We value a healthy combination of personal and working life.

For questions, contact Rune Nystad, CEO at +47 916 24 683.

Forward your CV and Cover letter to rn@eyelife.no.

 

 

 

 

KONTAKT OSS

For more information contact either

Rune Nystad, CEO (+4791624683), rn@eyelife.no

Trygve Burchardt, CTO (+15172945923), tb@eyelife.no

Joe Bjorklund, VP Sales USA (+12623899164), joe.bjorklund@eyelife.no

Michelle Opshaug, Business Development (+4795217988), michelle.opshaug@eyelife.no

Tuomo Liedes, Chief Software Engineer (+358407383105), tuomo.liedes@eyelife.fi

Eyelife - Contact